Home

Besiktning av lägenhet vid flytt: bra att veta vid in- och utflyttning


När en hyresgäst flyttar ut från en lägenhet är det vanligt att hyresvärden låter utföra en besiktning. Syftet är att få en överblick av lägenhetens skick och utreda förekomsten av slitage och möjliga skador. Att utföra en besiktning är inte obligatoriskt, men lönar sig både för hyresvärdens- och gästens del. En annan typ av besiktning görs i samband med husförsäljning - mer om temat överlåtelsebesiktning kan du läsa i vår artikel.

Vad händer i samband med en besiktning? Varför är det viktigt att få en kopia på besiktningsprotokollet och vad innebär onormalt slitage? De här frågorna hittar du nedan i vår guide.

Lägenhetsbesiktning: skillnad mellan normalt och onormalt slitage

Som hyresgäst har du ett ansvar att hålla din lägenhet i gott skick, närmare bestämt en vårdplikt. Denna gäller även tillhörande utrymmen såsom källare och balkong. Ju längre du bor i lägenheten, desto större är sannolikheten för att du lämnar spår efter dig: fettfläckar i köket, små repor på golvet, avskavd tapet. De här spåren räknas till normalt slitage.

Du kan också ha lämnat andra spår i lägenheten: stora hål efter tavlor och speglar (som du är ålagd att spackla igen, ritningar på tapeten, iögonfallande stora fettfläckar, vattenskadad parkett efter exempelvis en krukväxt. De här spåren kan sammanfogas under begreppet onormalt slitage. Alla gånger är det inte lätt att dra en gräns mellan normalt och onormalt slitage och omständigheterna måste beaktas. Exempelvis är fettfläckar lättare att godta i kök än i andra rum i lägenheten.

Att tänka på vid besiktning av lägenhet

Om onormalt slitage uppdagas i samband med besiktningen och man kommer fram till att det uppstått under den tid du bott i lägenheten blir du ersättningsskyldig. Det spelar ingen roll om du själv är oskyldig och det de facto var ditt systerbarn som bestämt sig för att rita gubbar på tapeten - ansvaret ligger ändå hos dig.

Som hyresgäst har du rätt att sätta din prägel på bostaden, exempelvis måla en vägg på egen bekostnad, utan tillstånd av din hyresvärd. Det du ändå måste se till är att resultatet är fackmannamässigt. Annars kan lägenhetens bruksvärde försämras och du blir ersättningsskyldig. Läs mer om begreppet bruksvärde i vår artikel om hyreshöjning.

Dokumentera skador och brister själv

Om du märker att din hyresvärd inte tänkt utföra någon besiktning av lägenheten innan du flyttar in ska du insistera på att en sådan utförs. Dessutom ska du be om att få en kopia på besiktningsprotokollet. I protokollet redogör man i vilket skick exempelvis golv, tak, köksutrustning, badrum och toalett är vid den tidpunkt då den tidigare hyresgästen flyttar ut.

När du flyttar in gör du klokt i att själv vara på alerten och se om du hittar ytterligare skador utöver de som listas i protokollet. Om så är fallet gör du klokt i att dokumentera skadorna och be hyresvärden att lägga till dem i besiktningsprotokollet. Ta gärna foton eller filma för tydlighetens skull. Om du låter bli att göra detta riskerar du att bli ersättningsskyldig för skador du inte orsakat. Om en tvist uppstår kring skadeståndet kan Hyresnämnden medla i frågan, men däremot inte fatta något beslut.

Besiktning av lägenhet: checklista

  • Insistera på att en besiktning utförs innan du flyttar in och be om en kopia på besiktningsprotokollet.
  • Vid besiktningen beaktar man hur många som bott i lägenheten samt ålder på golv och tapeter.
  • Kontrollera lägenhetens skick på egen hand när du flyttar in. Om du upptäcker skador som inte redan dokumenterats ska du be om att dessa läggs till.
  • Ta foton eller videomaterial som du kan spara för möjligt framtida bruk.
  • Se till att städa ordentligt innan du flyttar ut eller anlita proffs för att ta hand om flyttstädningen.
  • Närvara vid besiktningen för att reda upp eventuella frågor eller oklarheter.
  • Kontakta Hyresnämnden om du blir ersättningsskyldig för onormalt slitage och det uppstår en tvist kring skadeståndet.

Vardagsrum med bokhylla och tavla på väggen, innan besiktning av lägenhet

Ta del av experternas smarta tips

Har du planer på att flytta, men svårt att komma igång med planeringen och förberedelserna? Då rekommenderar vi en djupdykning i vår blogg, där vi samlat våra bästa tips och råd. Ta del av en hel massa konkreta experttips, exempelvis gällande flyttpackning, kylskåpstransport eller varför inte flytt av tunga möbler.

Blås liv i dina flyttplaner genom att bekanta dig med våra guider för att flytta utomlands och att flytta till en ny stad, för att nämna bara några exempel. Ta också chansen att få hjälp med praktiska uppgifter – läs om hur du säger upp ditt hyresavtal och hur du kan ansöka om bostadsbidrag.

En lyckad flytt börjar med en gratis offert

Om du överväger att anlita proffshjälp att ta hand om din flytt kan du ta ett enkelt komma igång genom att använda vårt planeringsverktyg. Hur går det till i praktiken? Mata in några grundläggande uppgifter om din flytt – när, vart och vad du ska flytta – och invänta ett kostnadsfritt erbjudande.

Om erbjudandet faller dig och din budget i smaken kan du bekräfta det med detsamma, men du kan också använda det som måttstock vid jämförelser av flyttfirmor. Visar sig vårt erbjudande vara det lämpligaste, kan du enkelt återkomma till det för att slå fast planerna. Ett annat sätt på vilket du kan ta tag i din flytt redan i dag är att läsa om flyttfirmors priser, och inhämta information om hur du väljer rätt flyttkartonger. Vår praktiska och lättöverskådliga checklista för flytt inom landet är ett annat självklart hjälpmedel på vägen till ett nytt hem.

27 personer som bokar just nu

Planera din flytt på bara några minuter

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen

  • FlexMove är det smartare och mer miljömedvetna alternativet för din flytt. Ta del av priser som är rabatterade upp till 38%
  • Vi samordnar och planerar hela din flytt
  • Miljövänlig flytt med Movinga - Vi planterar träd när du flyttar

27 personer som bokar just nu

Säker Service

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen