Home

Teckna elavtal vid flytt


Teckna elavtal vid flytt - din väg till ett nytt avtal

Att teckna elavtal är något du helst inte ska glömma bort att göra när du är på väg att flytta till en ny adress. Det du behöver ha koll på är att du de facto ska teckna två avtal, det ena med ditt elnätsbolag, det andra med din elleverantör. Elnätsbolaget äger elen i ditt bostadsområde och har ensamrätt att transportera den, alltså behöver du inte fatta något beslut om vem du ska vända dig till. Priset påverkas exempelvis av din boendeort.

Däremot står du inför att välja elleverantör - i dag finns cirka 100 företag som säljer el i landet och många olika typers avtal att välja mellan. Det kan hända att bolaget och leverantören ingår i samma koncern, och då kan det hända att du får en faktura.

Om du glömt teckna elavtal i tid anvisar ditt elnätsbolag dig till ett elhandelsbolag som ger dig ett anvisningsgpris, som tidigare gick under namnet tillsvidarepris. Anvisningspriset är sällan att föredra, eftersom dina elkostnader kommer att vara lägre med ett fast eller rörligt pris. Vilka deras för- och nackdelar är går vi igenom nedan.

När teckna elavtal?

När det kommer till att säga upp existerande avtal och teckna nya gäller det inte så överraskande att göra utflyttningsanmälan i god tid. Uppsägningstiden för elnätsavtal är vanligen en månad före utflyttning om ni inte kommit överens om annat. Hur uppsägningen går till kan variera: ibland kan det göras per telefon, ibland per blankett på elbolagets hemsida. Det är viktigt att du ser till att detta blir gjort, eftersom det annars kan stå dig dyrt. Kontakta också din elleverantör och meddela om din flytt.

Efter detta står du inför att göra en inflyttningsanmälan hos ditt nya elbolag. Detta kan vanligen göras på nätet. Här behövs dina personuppgifter, din nya adress, inflyttningsdatum och lägenhetsnummer. Ta reda på ditt nya områdes-ID och anläggnings-ID. När detta är överstökat gäller det att hitta en lämplig elleverantör för dina behov och teckna ett nytt elavtal.

14 personer som bokar just nu

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen

Hur tecknar man elavtal?

Ditt elavtal reglerar priset på din el, bindningstiden för ditt avtal och om elen ska vara av ett särskilt ursprung, exempelvis producerad av förnybara energikällor. Gör omfattande research och reservera tillräckligt med tid för att jämföra elleverantörer på nätet.

Något du behöver ta ställning till är huruvida du ska teckna elabonnemang med ett fast eller ett rörligt elpris. Väljer du det förra binder du dig vid ett visst pris för en bestämd tidsperiod och vet således vad du kommer att betala en lång tid framöver. Det rörliga priset följer däremot utvecklingen på elmarknaden och kan innebära en risk om efterfrågan plötsligt ökar drastiskt. Å andra sidan priset rätt lågt när kursen är normal.

Det du ska vara noga med är att kolla upp leverantörernas uppsägningstider. År 2017 gick Energimarknadsinspektionen ut med en varning gällande uppsägningstider och kom med varnande exempel: den längsta uppsägningstiden som hittats var 13 månader.

Bra att veta när man tecknar elavtal vid flytt

  • Säg upp både ditt elnäts- och ditt elavtal en månad innan utflyttning och gör en inflyttningsanmälan hos ditt nya elbolag.
  • Se till att vara ute i god tid för att undvika att bli hänvisad ett anvisningspris. Ta hjälp av prisjämförelsesajter för att hitta ett lämpligt alternativ för dina behov.
  • Begrunda om du ett fastpris eller ett rörligt elpris är lämpligare för dig och bekanta dig med deras för- och nackdelar.
  • Kontrollera att uppsägningstiden på ditt elavtal inte är längre än en månad för att undvika problem om du står inför att byta elleverantör.

14 personer som bokar just nu

Planera din flytt på bara några minuter

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen

  • FlexMove är det smartare och mer miljömedvetna alternativet för din flytt. Ta del av priser som är rabatterade upp till 38%
  • Vi samordnar och planerar hela din flytt
  • Miljövänlig flytt med Movinga - Vi planterar träd när du flyttar

14 personer som bokar just nu

Säker Service

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen