Home

Vad behöver man göra i Sverige?


Anmäl till Skatteverket & Försäkringskassan

 • Meddela Skatteverket om vistelsen är längre än ett år. Meddela också om du planerat stanna en kortare tid men sedan förlänger vistelsen.

 • Om du flyttar utanför Norden registreras du som utflyttad från SE från och med den dagen du flyttar, förutsatt att du gör anmälan senast den dagen. Om du gör anmälan senare registreras du som utflyttad den dag Skatteverket får din anmälan.

 • Om flytt till Norden: anmäla inflyttning i landet.

 • Ditt svenska medborgarskap och personnummer påverkas inte av att du registreras som utflyttad.

 • Du kan behöva lämna inkomstdeklaration i Sverige, olika omständigheter avgör om du behöver betala skatt. Mer om det här. Säkrast kontakta Skatteverket för att utreda saken. https://www.skatteverket.se/privat/skatter/internationellt/bosattutomlands/harduflyttatfransverige.4.7459477810df5bccdd4800030036.html

 • Anmäl till Skatteverket om du är utomlands längre än ett år
Skicka in blanketten Flyttning till utlandet till Skatteverket om du planerar att bo utomlands i minst ett år. Om Skatteverket bedömer att du inte längre skattemässigt bor i Sverige så blir du begränsat skattskyldig. Då skattar du bara för inkomster som du tjänar i Sverige. Om du i stället anses bo i Sverige så blir du obegränsat skattskyldig. Det innebär att du deklarerar och betalar inkomstskatt i Sverige – även om du tjänar dina pengar i något annat land.

28 personer som bokar just nu

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen

Även om du har flyttat från Sverige räknas det som att du bor i Sverige om du uppfyller något av följande kriterier:

 • Du är folkbokförd i Sverige och har ditt verkliga hem i landet.

 • Du är i Sverige minst sex månader i följd, även om du gör kortare avbrott från vistelsen i Sverige.

 • Du har väsentlig anknytning till Sverige.

 • Adress: skatteverket registrerar den utomlandsadress som du skrivit i anmälan. Skickas vidare till myndigheter, kommun, landsting, SPAR (statens personadressregister). Härifrån vidare till banker och försäkringsbolag.

 • Anmälan för flytt utomlands för barn under 18 år ska vara underskriven av samtliga vårdnadshavare. Barn som fyllt 16 år har rätt att själv göra en flyttanmälan och skriva under.

 • Meddela Försäkringskassan om längre än ett år. Om längre än ett år och inte utsänd av svensk arbetsgivare: inte längre bosatt i landet, avregistrerad från socialförsäkringen från den dag du lämnade landet.

Ägodelar

 • Vad behöver du ta med dig?
 • Vad kan köpas på plats?
 • Hur sköts transporten? Flyttfirma, bil, bagage (ta reda på bagagebegränsningar)
 • Kolla in regler för in och utflyttning hos Tullverket.

Socialt

 • Hålla kontakt med familj och vänner
 • Gå med i grupper på FB “Svenskar i Berlin”
 • Outsinlig källa för tips och råd: allt från var man kan köpa pepparkaksdeg till frågor om försäkringar, skatt etc.

Eftersändning av post

 • Möjligt eftersända mot extra avgift, postbox eller föräldrar/vänner

Körkort och bankkort

 • Är ditt körkort giltigt i landet du flyttar till?
 • Kan behöva öppna lokal bank för att få lön utbetald

Ta stöd av arbetsgivare

 • Få hjälp gällande boende, dokument, praktiskt
 • Utsänd: få arbetsgivare att stå för kostnader
 • Kom överens om kostnadsfördelning, se till att det står i kontraktet.

28 personer som bokar just nu

Planera din flytt på bara några minuter

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen

 • FlexMove är det smartare och mer miljömedvetna alternativet för din flytt. Ta del av priser som är rabatterade upp till 38%
 • Vi samordnar och planerar hela din flytt
 • Miljövänlig flytt med Movinga - Vi planterar träd när du flyttar

28 personer som bokar just nu

Säker Service

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen