Home

Integritetspolicy


Den här webbplatsen förvaltas av Movinga GmbH, Perleberger Straße 42, 10559 Berlin (så kallad registeransvarig i uppgiftsskyddslagstiftningens mening). På Movinga GmbH (i fortsättningen ”Movinga”) är vi mycket angelägna om att erbjuda fullgott skydd för personuppgifter. Nedan presenterar vi vilka uppgifter, när och för vilka ändamål vi inom ramen för användningen av vår webbplats samlar in, behandlar och använder uppgifter.

Vi inhämtar, behandlar och använder alltid dina uppgifter enligt tillämplig tysk och europeisk lagstiftning om uppgiftsskydd. Såvida vi använder dina personuppgifter för ett ändamål där det enligt lag krävs att du samtycker efterfrågar vi alltid ditt uttryckliga medgivande. I det fall du inte ger ditt samtycke kan du eventuellt inte använda dig av tjänsten.

1. Typ, omfattning av och syfte med inhämtningen, behandlingen och användningen av personuppgifter

Det är möjligt att besöka vår webbplats och ta del av information utan att lämna några personliga uppgifter. När du besöker vår webbplats förblir du i princip anonym och varje gång du använder de anslutningsuppgifter som har överförts via din webbläsare för att öppna en sida, som till exempel datum, inloggningstid eller namnet på internetleverantören använder vi uppgifterna utan att koppla dem till din person.

Du väljer själv om du vill uppge personliga uppgifter när du till exempel använder dig av de tjänster som vi tillhandahåller på webbplatsen, gör en bokning/beställning, registrerar dig för webbplatsen, beställer ett nyhetsbrev osv. Dessa personliga uppgifter kan innefatta:

För- och efternamn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Faxnummer
Födelsedatum
Kontouppgifter och/eller kreditkortsuppgifter
Bokningshistorik

Vi använder dessa uppgifter för att genomföra din bokning/beställning enligt avtal eller tillhandahålla önskad tjänst, för att hantera reklamationer, skicka nyhetsbrev osv.

Såvida vi använder/anlitar externa tjänsteleverantörer (t.ex. underleverantörer, betaltjänstleverantörer) vidarebefordrar vi endast nödvändiga uppgifter till dessa, vilka för övrigt är skyldiga att skydda dina personliga uppgifter. Vi behöver få tillgång till din e-postadress så att vi kan bekräfta att vi har fått in din beställning och kan skicka meddelanden till dig (t.ex. skicka en bekräftelse på att vi har tagit emot en beställning eller ett beställt nyhetsbrev). Vi använder oss dessutom av dina telefonnummer för att kunna fullgöra avtalet och eventuellt skicka sms som gäller frågor om avtalet.

2. Användning av uppgifter för e-postreklam, anmälan till nyhetsbrev

Om du i samband med registreringen eller vid ett senare tillfälle (t.ex. vid bokningen) har samtyckt till att Movinga skickar dig information via e-post, intygar du därmed att Movinga får använda dina uppgifter för att skicka information om Movinga eller erbjudanden från våra partners via elektronisk post till dig.

Du har när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke och/eller invända mot framtida bruk av dina uppgifter.

Du skickar invändningen via e-post till service@movinga.se eller via brevpost till Movinga GmbH, Perleberger Straße 42, 10559 Berlin.

Om du har bestämt dig för att använda någon av våra partners betalningsalternativ PayOne får du i samband med beställningen en förfrågan om du samtycker till att det skickas in nödvändiga uppgifter så att du kan genomföra betalningen och det är möjligt att kontrollera din identitet och göra en kreditupplysning. Om du ger ditt samtycke vidarebefordras dina uppgifter (för- och efternamn, gatuadress, gatunummer, postnummer, ort, födelsedatum, telefonnummer och de angivna kontouppgifterna) samt de uppgifter som du har angett i samband med beställningen till PayOne.

PayOne eller partnerföretag som har anlitats av PayOne behöver kontrollera uppgifter om identiteter och kreditvärdighet och vidarebefordrar därför uppgifter till kreditupplysningsföretag (kreditupplysningstjänster). Från dessa företag eller med hjälp av dessa tjänster får man sedan upplysningar och ev. uppgifter om kreditvärdighet baserat på matematiska och statistiska metoder vars beräkning bland annat påverkas av adressuppgifter. Läs mer i PayOne:s bestämmelser om skydd av uppgifter för mer information om detta.

Dessutom anlitar eventuellt PayOne tredje parter för att få hjälp med att upptäcka och förebygga bedrägerier. De uppgifter som man eventuellt inhämtar med hjälp av tredje parter för det ovanstående ändamålet lagras i krypterad form, vilket innebär att endast PayOne har tillgång till uppgifterna. Vi använder oss endast av dessa uppgifter såvida du använder någon av vår samarbetspartner PayOnes betalmetoder, annars tas uppgifterna automatiskt bort efter 30 minuter.

3. Användning av cookies

Vi använder så kallade cookies för att göra det enklare att navigera och använda vår webbplats. Cookies är små filer med textinformation som placeras på din hårddisk i samband med att du hämtar vårt erbjudande. Cookies används också för att kartlägga besökarnas preferenser, vilket gör att vi kan utforma webbplatsen för bästa användarupplevelse. Detta innebär att vi kan skräddarsy webbplatsinnehållet och våra erbjudanden så att de passar dina behov. Med de cookies som vi använder oss av kan man inte lagra personuppgifter och det går inte att härleda några uppgifterna till någons identitet.

Du kan när som helst välja att inaktivera alternativet som tillåter lagring av cookies i webbläsarens systeminställningar samt radera befintliga cookies. För alla användare är det även möjligt att ta del av våra erbjudanden utan cookies. Om du väljer att inte godkänna användningen av cookies kan det emellertid leda till att du inte kan använda dig av alla funktioner som är kopplade till våra erbjudanden.

4. Användning av Google Analytics

För den här webbplatsen använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. ”cookies”, textfiler, som sparas på din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Den information som har genererats genom cookien om hur du använder webbplatsen överförs i regel till en Google-server i USA och sparas där. Om man vill aktivera funktionen IP-avidentifiering på den här webbplatsen förkortas emellertid din IP-adress i medlemsstater i Europeiska unionen eller i andra medlemsstater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av Google. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På den här webbplatsen har vi aktiverat funktionen IP-avidentifiering. På uppdrag av den här webbplatsens operatör använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och om tjänster knutna till webbplatsanvändningen och internetanvändningen samt presentera dessa uppgifter för webbplatsoperatören.

Den IP-adress som vidarebefordras av din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammankopplas inte med andra uppgifter från Google. Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra en lämplig inställning i ditt webbläsarprogram; Vi vill dock påpeka att du i sådana fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen. Du kan därutöver förhindra att Google registrerar uppgifter som skapas genom cookies och som har att göra med hur du använder webbplatsen (inkl. din IP-adress) samt förhindra behandling av dessa uppgifter av Google, genom att ladda ned och installera det webbläsarinsticksprogram som finns på följande länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

5. Information och radering

På begäran har du rätt att utan någon kostnad ta del av vilka personuppgifter som vi har sparat om dig eller de uppgifter som vi har sparat under din pseudonym. När lagen så föreskriver har du även rätt att få dina uppgifter korrigerade, spärrade eller raderade. Därutöver har du alltid rätt att invända mot vidare användning av dina personuppgifter med avseende på framtiden. Vi ber dig observera att rätten till att få dina uppgifter raderade kan, på grund av lagstadgade arkiveringsskyldigheter, som vi är tvungna att ta hänsyn till, vara begränsad.

Vid ärenden som rör det lagstadgade uppgiftsskyddet ska du kontakta oss och uppge så mycket information att vi kan identifiera dig (t.ex. namn, e-postadress). I redaktionsrutan hittar du våra kontaktuppgifter.

För den här webbplatsen använder vi tjänsten Hotjar Web Analytics. Hotjar kan registrera musklick, musrörelser och rullaktiviteter. Hotjar inhämtar uppgifter om land, använd enhet, operativsystem och webbläsare, liksom om vilka sidor du har besökt och vad du har gjort där. Hotjar inhämtar inte uppgifter med vars hjälp man skulle kunna röja din identitet och som du inte har angett frivilligt på webbplatsen. Hotjar registrerar inga uppgifter om betalningar och spårar inte hur du använder andra sidor där Hotjar inte används. Du kan läsa mer om Hotjar här.

6. Skapa pseudonyma användarprofiler för webbanalyser

På den här webbplatsen inhämtas och sparas uppgifter av Hotjar, New Relic och Optimizely för en webbanalysservice som tillhandahålls av Hotjar Ltd., New Relic Inc. och Optimizely Inc. Med hjälp av de här uppgifterna skapas det sedan pseudonyma användarprofiler. Syftet med användarprofilerna är att de ska användas för att analysera besökarnas beteenden och förbättra och anpassa våra erbjudanden efter den enskilda individens behov. För detta ändamål kan vi använda cookies. Cookies är små textfiler som lagras lokalt på datorn tillhörande den person som besöker webbsidan och som gör att vi känner igen besökaren vid nästa besök. Om den berörda parten inte separat har gett sitt uttryckliga samtycke sammankopplar vi inte de pseudonyma användarprofilerna med personliga uppgifter om pseudonymanvändaren. Genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på service@movinga.se har du alltid möjlighet att invända mot att vi, avseende framtida förhållanden, inhämtar och sparar uppgifter som används för att genomföra webbanalyser.

Om inget annat anges handlar de här principerna endast om hur vi använder dina personuppgifter. Observera: I den utsträckning som du vidarebefordrar dina uppgifter till tredje parter, oavsett om det gäller till leverantörer eller kunder på vår webbplats eller andras webbsidor, kan dina uppgifter användas för en mängd olika ändamål. Om du använder dig av tredje parters tjänster gäller deras företags allmänna affärsvillkor och direktiv om uppgiftsskydd. Movinga kontrollerar inte dessa villkor eller direktiv.

Innan du börjar använda dig av dessa leverantörers tjänster och röjer dina personuppgifter rekommenderar vi att du tar reda på hur dina uppgifter hanteras. Tänk på att du alltid skickas vidare till någon annan internetleverantörs webbplats när du har klickat på en extern länk.

Privacy Settings