Home

Besiktning av lägenhet vid flytt


När en hyresgäst flyttar ut från en lägenhet är det vanligt att hyresvärden låter utföra en besiktning. Detta för att hålla reda på lägenhetens skick och veta när möjliga skador uppkommit och vilken hyresgäst som orsakat dessa. Att utföra en besiktning är inte obligatoriskt, men lönar sig både för hyresvärdens- och gästens del. Till följande benar vi ut vad besiktning av lägenhet innebär och varför det är viktigt att få en kopia på besiktningsprotokollet. Därtill reder vi ut begreppen normalt och onormalt slitage och avslutar med en praktisk checklista.

Lägenhetsbesiktning: normalt och onormalt slitage

Som hyresgäst har du ett ansvar att hålla din lägenhet i gott skick, närmare bestämt en vårdplikt. Denna gäller även tillhörande utrymmen såsom källare och balkong. Ju längre du bor i lägenheten, desto större är sannolikheten för att du lämnar spår efter dig: fettfläckar i köket, små repor på golvet, avskavd tapet. De här spåren räknas till normalt slitage.

Du kan också ha lämnat andra spår i lägenheten: stora hål efter tavlor och speglar, ritningar på tapeten, iögonfallande stora fettfläckar, vattenskadad parkett efter exempelvis en krukväxt. De här spåren kan sammanfogas under begreppet onormalt slitage. Alla gånger är det inte lätt att dra en gräns mellan normalt och onormalt slitage och omständigheterna måste beaktas. Exempelvis är fettfläckar lättare att godta i kök än i andra rum i lägenheten.

Att tänka på vid besiktning av lägenhet

Om onormalt slitage uppdagas i samband med besiktningen och man kommer fram till att det uppstått under den tid du bott i lägenheten blir du ersättningsskyldig. Det spelar ingen roll om du själv är oskyldig och det de facto var ditt systerbarn som bestämt sig för att rita gubbar på tapeten - ansvaret ligger ändå hos dig.

Som hyresgäst har du rätt att sätta din prägel på bostaden, exempelvis måla en vägg på egen bekostnad, utan tillstånd av din hyresvärd. Det du ändå måste se till är att resultatet är fackmannamässigt. Annars kan lägenhetens bruksvärde försämras och du blir ersättningsskyldig.

30 personer som bokar just nu

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen

Besiktning lägenhet hyresrätt (av)

Om du märker att din hyresvärd inte tänkt utföra någon besiktning av lägenheten innan du flyttar in ska du insistera på att en sådan utförs. Dessutom ska du be om att få en kopia på besiktningsprotokollet. I protokollet redogör man i vilket skick exempelvis golv, tak, köksutrustning, badrum och toalett är vid den tidpunkt då den tidigare hyresgästen flyttar ut.

När du flyttar in gör du klokt i att själv vara på alerten och se om du hittar ytterligare skador utöver de som listas i protokollet. Om så är fallet gör du klokt i att dokumentera skadorna och be hyresvärden att lägga till dem i besiktningsprotokollet. Ta gärna foton eller filma för tydlighetens skull. Om du låter bli att göra detta riskerar du att bli ersättningsskyldig för skador du inte orsakat. Om en tvist uppstår kring skadeståndet kan Hyresnämnden medla i frågan, men däremot inte fatta något beslut.

Besiktning av lägenhet: checklista

  • Insistera på att en besiktning utförs om din hyresvärd inte haft planer på detta och be om en kopia på besiktningsprotokollet.
  • Vid besiktningen beaktar man hur många som bott i lägenheten samt ålder på golv och tapeter.
  • Kontrollera lägenhetens skick på egen hand när du flyttar in. Om du upptäcker skador som inte redan dokumenterats ska du be om att dessa läggs till.
  • Ta foton eller videomaterial som du kan spara för möjligt framtida bruk.
  • Kontakta Hyresnämnden om du blir ersättningsskyldig för onormalt slitage och det uppstår en tvist kring skadeståndet.

30 personer som bokar just nu

Planera din flytt på bara några minuter

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen

  • FlexMove är det smartare och mer miljömedvetna alternativet för din flytt. Ta del av priser som är rabatterade upp till 38%
  • Vi samordnar och planerar hela din flytt
  • Miljövänlig flytt med Movinga - Vi planterar träd när du flyttar

30 personer som bokar just nu

Säker Service

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen