Home

Flytta isär – viktigt att känna till vid en separation


Att avsluta ett förhållande och flytta isär kan vara en mycket omskakande händelse i livet. Det gäller att orientera sig i en helt ny livssituation, göra sig hemmastadd i ett nytt hem och gå från ofta delad ekonomi till att sköta hela biten ensam. Om separationen kantats av gräl och konflikter är förändringen självfallet ännu svårare. Samtidigt står det klart att en separation ibland är det enda rätta alternativet, som kan föra med sig mycket gott för båda parter.

När ska man flytta isär? Det finns självfallet inget entydigt svar på den här frågan, utan svaret är situationsbundet. Det är upp till var och en att känna efter hur mycket tid och eftertanke det behövs. Att fatta beslut i stundens ilska brukar aldrig vara att föredra - det kan i stället löna sig att ta en time out för att smälta frågan.

Nedan går vi igenom vad du behöver känna till om att flytta isär, både som sambo och som gift. Vi tar också upp vad du behöver veta om separationer där barn är inblandade och går igenom hur du kan förbereda din ekonomi.

Flytta isär från ett samboförhållande

Att flytta isär som sambo är vanligen mycket lättare än att separera som gift. När ett samboförhållande upphör kan en bodelning bli aktuell, om någon av parterna kräver det. Det här regleras i sambolagen. Med bodelning avses en fördelning av gemensam egendom, och följande gäller:

  • Ägodelar som ni införskaffat för gemensamt bruk ska delas lika, oavsett om den ena parten betalat mer än den andra. Den gemensamma soffan innefattas alltså, men inte de mobiltelefoner som parterna köpt för privat bruk.
  • Bodelningen innefattar även bostaden om den ägs gemensamt eller köpts för gemensamt bruk. Huruvida det handlar om en bostadsrätt eller villa spelar ingen roll. Fritidshus faller däremot utanför bodelningen.
  • Om någondera part ägt en bostad innan samboskapet kan den andra parten inte kräva rätt till halva bostaden när förhållandet upphör.

Om den här typen av fördelning inte känns rätt har man möjlighet att teckna ett samboavtal. Avtalet ska klargöra vilka ägodelar som tillfaller vem och vad som ska ingå i en möjlig framtida bodelning. Det gäller att se till att båda parter har varsitt exemplar av avtalet och att det finns vittnen till undertecknandet. Att anlita en jurist som hjälp kan vara en god idé om man känner sig osäker kring processen.

Man i vit skjorta sittande på strand, överväger sitt beslut att flytta isär.

Flytta isär som gift

Något knepigare är det att separera och flytta isär som gift. Det första steget är att ansöka om äktenskapsskillnad hos Tingsrätten, för vilket hemorts- och personbevis behövs. De här dokumenten kan fås från Skatteverket. Om beslutet om att gå skilda vägar fattas i samförstånd krävs ingen betänketid, men det här är fallet om endast den ena parten vill skiljas. Då tillkommer en betänketid på sex månader.

När ett giftermål upphör blir en bodelning alltid aktuell, men med vissa undantag. Hit hör inte den egendom som avtalats i ett äktenskapsförord, testamenten eller gåvobrev. Personliga ägodelar, såsom kläder delas inte heller. När det gäller bostad brukar den som anses ha störst behov av bostaden få bo kvar och när barn finns med i bilden är det den förälder som bor med barnen som oftast bor kvar i hemmet. Handlar det om en fastighet eller bostadsrätt ska den andra parten kompenseras ekonomiskt.

Flytta isär med små barn

En annan situation uppstår om det gäller att flytta isär med barn. Situationen kan upplevas som väldigt påfrestande för barnen, inte minst om separationen varit svår och någon av föräldrarna flyttar långt bort. Läs om hur du kan göra flytten med barn så smidig som möjlig i vår artikel. När föräldrar flyttar isär blir en gemensam vårdnad oftast aktuellt, vilket innebär att båda parter bär det juridiska ansvaret tillsammans. I vilken utsträckning barnen bor hos respektive förälder kan dock variera.

Om man kommit fram till att barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna behöver ingen betala underhåll, utan då gäller det att komma överens om hur kostnaderna ska fördelas. Underhållsbidrag blir aktuellt om barnen huvudsakligen bor hos den ena föräldern. Bidraget ska betalas tills barnen är 18 och dess omfattning måste avtalas. Samma regler för underhåll gäller oavsett om man flyttar isär som sambor med barn eller om man varit gifta och har barn.

Flytta isär: ekonomiska aspekter

En separation märks självklart i den egna ekonomin. Nu gäller det att själv ta hand om kostnader, som tidigare delats mellan två personer. Hit hör kostnader för exempelvis boende, mat, internet, telefon och bil. Efter bodelningen kan det även bli aktuellt att skaffa nya möbler och elektronikprodukter till hushållet, vilket kan anstränga ekonomin. Därför är det klokt att i ett så tidigt skede som möjligt ta en titt på de egna tillgångarna och de utgifter som är att räkna med.

Vidare lönar det sig att beakta att internet- och elhandelsavtal inte gäller båda parter, utan endast den person som tecknat dem. Om hen flyttar ut och gör en anmälan om utflyttning bryts därmed avtalen. Att överlåta avtal är inte nödvändigtvis möjligt och därför gäller det att utreda saken i ett tidigt skede som möjligt. Klicka dig till vår artikel för närmare information om att teckna elavtal. Lär dig också om vad som gäller vid uppsägning av hyresavtal och vad du ska tänka på när du tecknar nytt hyresavtal.

Missa inte flyttexperternas bästa råd

Går du i flyttankar och funderar på hur du ska organisera din flytt rent praktiskt, eller är du ute efter information om andra flyttrelaterade ämnen? Om svaret är jag, rekommenderar vi vår blogg, där våra flyttexperter samlat sina bästa tips och råd. Läs mer om hur du kan sänka flyttkostnaderna i vår artikel om flyttfirmors priser, bekanta dig med olika alternativ för flytthjälp ta reda på vad du ska beakta när du skaffar flyttkartonger. Om du vill veta mer om att flytta med oss är vår hemsida endast ett klick ifrån!

27 personer som bokar just nu

Planera din flytt på bara några minuter

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen

  • FlexMove är det smartare och mer miljömedvetna alternativet för din flytt. Ta del av priser som är rabatterade upp till 38%
  • Vi samordnar och planerar hela din flytt
  • Miljövänlig flytt med Movinga - Vi planterar träd när du flyttar

27 personer som bokar just nu

Säker Service

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen