Home

Flytta med barn


Flytta med barn: att göra inför och under flytten

De flesta av oss flyttar flera gånger under livets gång, och de flyttar som präglar oss mest inträffar ofta i barndomen. Å ena sidan kan flytten kännas spännande, med löften om nya vänner och upplevelser. Å andra sidan det vara en mycket omvälvande händelse att ta avsked av det trygga och bekanta. Vi går igenom vad du ska tänka på när du flyttar med barn, både inför flytten och under flyttdagen.

Flytta till en annan kommun med barn

Det är lätt hänt att en flytt väcker många känslor bland alla i familjen, i synnerhet om det handlar om en långdistansflytt eller om att föräldrarna flyttar isär som följd av en skilsmässa. För ett barn som måste ta avsked av sin skolklass och sina vänner kan omställningen kännas extra tung. Därför gäller det att lägga tid på förberedelser, diskutera orsakerna till flytten och ge utrymme för de tankar och känslor den väcker.

Vad gäller vid beslut om skola?

En av de många frågor som uppstår i samband med flytten handlar om var barnen eller barnet ska gå i skola. Enligt skollagen (10 kap. 25 §, 27 § och 32-33 §§) är barnets hemkommun skyldig att ordna en plats för alla barn i grundskolan, medan vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen.

Vid placeringen ska kommunen utgå från vårdnadshavarens önskemål, samtidigt som närhetsprincipen ska beaktas, närmare bestämt rätten till placering vid en skola nära hemmet. Eftersom det kan finnas flera skolor i närheten av hemmet är det inte alla gånger självklart att barnet får en plats i den skola som ligger närmast.

Kan en elev gå i grundskolan i annan kommun?

Om ett skolbyte inte är önskvärt, är det då möjligt för barnet att stanna i den gamla skolan? Enligt skollagen kan en elev gå i grundskola i en annan kommun om det med hänsyn till personliga förhållanden finns särskilda skäl. I det här fallet måste ett yttrande hämtas in från elevens hemkommun innan den andra kommunen fattar beslut.

En annan kommun kan också ta emot en elev om hens vårdnadshavare önskar det. I det här fallet handlar det ändå om ett frivilligt beslut från kommunens sida om att ta emot eleven eller inte. Något som är bra att känna till är det faktum att en elev som går i grundskola i en annan kommun inte har rätt till skolskjuts. Om hemkommunen kan ordna skolskjuts utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter …

30 personer som bokar just nu

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen

Tidtabell för flytt

Något som kan löna sig är att försöka pricka in flytten så att den infaller lämpligt inför skolstarten på hösten eller inför vårterminen, då sannolikheten för att det ska finnas andra nya elever är större.

Flytta med delad vårdnad

Vad gäller det då att beakta om flytten sker på grund av att föräldrarna separerar? Hur långt får man flytta vid delad vårdnad? Något officiellt avstånd finns inte, men flytten måste godkännas av bägge vårdnadshavare om flytten försvårar upprätthållandet av kontakten med den andra föräldern. Ett godkännande krävs också om barnet på grund av omställningen måste byta skola.

Om meningsskiljaktigheter uppstår och det inte går att komma fram till en lösning om var barnet ska bo ska de nuvarande förhållandena bestå. Barnet ska alltså bo kvar där hen redan bor. Att motsätta sig det här arrangemanget och trots allt flytta med barnet kan vara straffbart. Här är det extra viktigt för båda föräldrar att tänka på vad som är bäst för barnet och att försöka att hitta en lösning som passar alla parter. Mer information om att flytta med delad vårdnad hittar du i vår artikel.

Hur förbereda barnen inför flytten?

Involvera gärna barnen genom att besöka den nya orten i tidigt skede, bekanta er med det nya huset eller lägenheten och utforska det nya området. Lägg märke till intressanta platser att besöka och skriv ner dem på en lista över roliga saker att göra efter flytten.

Det som också lönar sig när du ska flytta till en annan stad med barn är att kolla upp hobbymöjligheterna på den nya orten i god tid och anmäla barnen till kurser de vill gå på. På det här sättet blir lättare att skaffa nya vänner och bekanta utanför skolan redan i början.

Se upp för farliga föremål

Att flyttpacka rätt är viktigt, dels med tanke på att ägodelarna ska klara vägen till ett nytt hem, dels med tanke på att ingen som närvarar vid flytten ska ta skada. När du är på väg att flytta med små barn är det klokt att vidta extra försiktighetsåtgärder.

Under flyttdagen är det ofta en hel del som ska fixas och de vuxnas uppmärksamhet riktas lätt åt andra håll än åt barnen. Se alltså till att potentiellt farliga föremål såsom verktyg, mediciner och tvättmedel förvaras oåtkomligt för barn. Att packa så att viktiga föremål såsom favoritleksaker finns nära till hands är också något som rekommenderas.

Håll koll på dörrar

Vidare är det bra att försöka hålla koll på dörrar - när flyttlådor bärs in och ut finns risken för att småbarn beger sig ut på spontana upptäcktsfärder i huset eller i värsta fall i grannskapet. Något som också lönar sig är att se till att lådorna håller hög kvalitet och att stapla dem extra omsorgsfullt, så att det inte sker olyckor.

30 personer som bokar just nu

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen

Flyttanmälan för barn och andra viktiga uppgifter

 • Involvera barnen i tidigt skede och kommunicera öppet om den kommande förändringen.
 • Packa omsorgsfullt. Se till att potentiellt farliga föremål ligger undangömda.
 • Se till att dörrar hålls låsta så att ingen beger sig ut på egen hand.
 • Stapla flyttlådorna stabilt för att undgå att de faller eller att något faller ut.
 • Anmäl barnen till fritidsaktiviteter på den nya orten.
 • Gör flyttanmälan. Ta reda på mer om hur flyttanmälan för barn görs.
 • Be om nödvändiga dokument från barnets daghem eller skola och se till att de levereras till det nya daghemmet/skolan.

Boka en maximalt bekväm flytt

Nej, du kommer inte att behöva lägga timmar på research. Du behöver inte heller ringa runt och bli överväldigad av det stora utbudet av flyttfirmor i Sverige. Den smarta lösningen stavas Movingas planeringsverktyg, med vilket du snabbt och smidigt får ett flytterbjudande.

Att använda planeringsverktyget är gratis och du binder dig inte till köp av Movingas tjänster. Om erbjudandet skulle falla dig och din budget i smaken kan du bekräfta det enkelt med ett klick, men du kan också använda det till att jämföra offerter från övriga flyttfirmor och sedan fatta ditt beslut.

Lägg till extratjänster enkelt

När du anlitar oss för din flytt har du möjlighet att välja vilken typ av flytthjälp du behöver. Följande moment ingår i priset när du bokar en standardflytt:

 • På- och avlastning av flyttgods vid ut- och inflyttningsadressen
 • Transport av flyttgods
 • Premiumförsäkring

Det maximala försäkringsbeloppet för skador på ditt flyttgods uppgår till 250 000 €. (motsvarande den aktuella växelkursen, för närvarande 1:10,44) per flytt. Om du vill flytta så bekvämt som möjligt eller helt enkelt vill spara tid och energi kan du enkelt lägga till någon eller några av följande tjänster i din standardflytt:

 • Flyttlådor
 • Packning och uppackning
 • Nedmontering och montering av möbler
 • Flyttstädning Till Movingas flyttstädning hör en städgaranti på 14 dagar. Om du av någon orsak inte skulle vara nöjd med resultatet kommer vårt städteam tillbaka och städar bostaden på nytt kostnadsfritt.

Få avdrag på upp till 50 procent med rutavdraget

Sedan 2016 har personer som anlitar en professionell flyttfirma haft möjlighet att få skatteavdrag för sina flyttkostnader tack vare rutavdraget. Det maximala avdraget uppgår till 50 procent för arbetskostnaden och varje myndig medborgare är berättigad, förutsatt att vissa baskriterier uppfylls. Exempelvis ska du betala skatt i Sverige för minst 90 procent av din inkomst. I vår utförliga artikel hittar du närmare information om kriterierna och detaljerna kring rutavdraget.

 • Flytta med barn
 • Flytta till annan kommun med barn
 • Flytta med barn vid gemensam vårdnad
 • Hur långt får man flytta med barn?

Att flytta till en annan kommun med ditt barn behöver inte vara ett problem. Det beror på hur långt bort kommunen ligger från barnets nuvarande hemort. Men hur långt får man då flytta vid delad vårdnad? Ett officiellt avstånd finns inte, men om flytten kommer att innebära att barnet måste byta skola eller försvårar upprätthållandet av kontakten med den andra föräldern måste båda vårdnadshavare godkänna flytten. Detta gäller även om du ska flytta utomlands med delad vårdnad.

Om vårdnadshavarna inte kan komma överens om var barnet ska bo ska de nuvarande förhållandena bestå. Barnet ska alltså bo kvar där hen redan bor, och att motsätta sig detta och ändå flytta med barnet kan vara straffbart. Här är det extra viktigt för båda föräldrar att tänka på vad som är bäst för barnet och att försöka att hitta en lösning som passar alla parter.

Om detta inte fungerar, och du trots allt vill flytta med ditt barn kan du ansöka om ensam vårdnad. Tänk på att få ensam vårdnad oftast är en svår process om det inte finns speciella förhållanden som tyder på att ensam vårdnad kommer att vara bättre för barnet. Här är det viktigt att ta kontakt med en advokat för att få tips på det bästa tillvägagångssättet.

Söka ensam vårdnad

Vill man flytta med sitt barn till en annan ort och inte har den andra förälderns tillåtelse måste man alltså söka ensam vårdnad, för att få egen beslutanderätt om barnet. Dock kan sägas att det är ytterst sällsynt att rätten dömer ensam vårdnad till en förälder som vill flytta med sitt barn eftersom det som tidigare nämnts påverkar barnet på så många sätt och dessutom inverkar negativt på umgänget med den andra föräldern.

30 personer som bokar just nu

Planera din flytt på bara några minuter

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen

 • FlexMove är det smartare och mer miljömedvetna alternativet för din flytt. Ta del av priser som är rabatterade upp till 38%
 • Vi samordnar och planerar hela din flytt
 • Miljövänlig flytt med Movinga - Vi planterar träd när du flyttar

30 personer som bokar just nu

Säker Service

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen