Home

Förstahandskontrakt: de viktigaste detaljerna


Att etablera sig på bostadsmarknaden och få ett förstahandskontrakt kan vara knepigt, inte minst i Sveriges största städer. Enligt en undersökning som Boverket låtit göra år 2017 uppgav 255 av landets 290 kommuner att de har bostadsbrist. I undersökningen beskrivs det att bristen ökat markant sedan 2013, efter att ha legat på en relativt stabil nivå i tio års tid.

En kötid på flera år kan vara att räkna med om du är ute efter ett förstahandskontrakt i Stockholm, uppger Bostadsförmedlingen. De flesta som får en bostad har väntat i kö 8-12 år och under 2017 var den genomsnittliga kötiden 10 år. Kolla in vår artikel om att stå i bostadskö i Stockholm för närmare information.

Vad är ett förstahandskontrakt?

Förstahandskontrakt innebär att du hyr din lägenhet direkt från fastighetens ägare, som exempelvis kan vara ett bostadsbolag eller allmännyttan. Om du hyr din lägenhet i första hand brukar tillsvidareuthyrning gälla och du har besittningsskydd från och med första dagen du hyr lägenheten.

Vad innebär besittningsskydd?

Besittningsskyddet i korthet:

 • Finns till för att stärka hyresgästens ställning och ge honom eller henne trygghet i sitt boende.
 • Ger oftast hyresgästen rätt att bo kvar och få sitt avtal förlängt även om hyresvärden vill avsluta avtalet.
 • Innebär att hyresvärden inte kan säga upp hyreskontraktet på godtyckliga grunder, utan för detta krävs att hyresgästen brutit mot regler för förstahandskontrakt -exempelvis upprepade gånger låtit bli att betala hyran. Läs mer om uppsägning av hyreskontrakt i vår artikel.
 • Besittningsskyddet är mycket svagare för personer som hyr i andra hand eller är inneboende.
 • I de här fallen börjar skyddet först gälla efter två års uthyrning och skyddar vanligen inte hyresgästen om uthyraren vill flytta till bostaden.
 • Om du har ett förstahandskontrakt kan du ansöka om tillstånd att hyra ut din hyresrätt av fastighetens ägare. Vid ett godkännande blir du själv hyresvärd.

Kan man ha två förstahandskontrakt?

Det är möjligt att ha två förstahandskontrakt samtidigt, även om det är inte helt oproblematiskt. En uppsägning av ditt hyreskontrakt kan bli aktuell om din hyresvärd får reda på att du inte bor i lägenheten. Risken ökar betydligt om du hyrt ut lägenheten utan tillstånd. Mot denna bakgrund är två förstahandskontrakt ofta inte att rekommendera. Om en tvist uppstår kring huruvida du bor i bostaden eller inte kan Hyresnämnden göra en intresseavvägning.

Är det möjligt att överta ett förstahandskontrakt?

Vit tegelvägg med turkos dörr med guldfärgad lejonformad dörrknackare, till lägenhet som fåtts genom förstahandskontrakt.

Att ta över ett förstahandskontrakt är möjligt endast i vissa specifika fall. Ett överlåtande kan godkännas om den som ska ta över förstahandskontraktet är en närastående som bott i bostaden under en längre tid. Vanligen krävs en tidsperiod på tre år. Med närastående avses föräldrar, barn, syskon och sambor. Barnbarn och syskonbarn kan ibland komma på fråga och i vissa fall kan en närastående också vara en person som inte är släkt. Ett överlåtande kräver hyresvärdens godkännande och om det inte beviljas kan frågan behandlas av Hyresnämnden.

Vad innebär svartkontrakt?

På dagens bostadsmarknad cirkulerar så kallade svartkontrakt, närmare bestämt förstahandskontrakt som man fått genom betalning. Hyresgästföreningen skiljer mellan två typer av svartkontrakt. I det ena fallet är det fastighetsägaren som säljer kontraktet, ibland med hjälp av en mäklare. I det andra fallet iscensätter två hyresgäster ett lägenhetsbyte - en hyresrätt byts ut mot en lägenhet som inte existerar i verkligheten.

Att sälja ett förstahandskontrakt är olagligt och kan leda till ett fängelsestraff eller böter. Straffen kan dessutom komma att bli strängare i framtiden. Att köpa förstahandskontrakt är däremot inte juridiskt straffbart, men du kan lätt hamna i en problematisk situation. Ditt kontrakt kan upphävas om du köpt kontraktet genom ett skenbyte och att få dina pengar tillbaka kan vara svårt.

Hur förbättra chanserna att få ett förstahandskontrakt?

 • Ställ dig i bostadskö hos de kommunala bolagen och betala din köavgift i tid. Vissa kräver 18 års ålder för registrering, medan andra slopat denna gräns.
 • Leta aktivt efter lägenheter och gör intresseanmälan på dem.
 • Att leta bland nyproducerade bostäder brukar vara ett snabbare sätt att få en bostad, då kötiden vanligen är kortare.
 • Sök också bland privata hyresvärdar på den ort du är intresserad av.
 • Tala med vänner och bekanta om din situation, ibland kan kontakter vara guld värda.

Hur hitta de bästa tipsen om boende och flytt?

Fler praktiska tips och råd kring boende och flyttar hittar du såklart i vår blogg. Bekanta dig med villkoren kring bostadsbidraget, ta reda på vilka möjligheter det finns att få flyttbidrag och läs mer om temat ledighet vid flytt - för att nämna bara några exempel.

Hur få en så bekväm flytt som möjligt?

Vi på Movinga hjälper dig gärna med att förverkliga din flytt – oavsett hur dina flyttplaner ser ut. Vill du få hjälp med att transportera ett piano, ska ditt kontor flyttas till nya utrymmen eller planerar du en långdistansflytt, exempelvis från Stockholm till Malmö? Låt oss veta när du vill flytta och om du vill boka extratjänster såsom flyttstädning, och invänta ett skräddarsytt erbjudande. Vi ser fram emot att flytta med dig!

31 personer som bokar just nu

Planera din flytt på bara några minuter

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen

 • FlexMove är det smartare och mer miljömedvetna alternativet för din flytt. Ta del av priser som är rabatterade upp till 38%
 • Vi samordnar och planerar hela din flytt
 • Miljövänlig flytt med Movinga - Vi planterar träd när du flyttar

31 personer som bokar just nu

Säker Service

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen