Home

Flyttanmälan – så här byter du folkbokföringsadress


En flytt innebär ofta att du måste ha många bollar i luften samtidigt. Vissa av dem är ändå viktigare än andra, och hit hör att göra flyttanmälan, det vill säga officiellt byta folkbokföringsadress. Genom flyttanmälan får olika myndigheter uppgifter om var du bor och det är ditt ansvar att se till att dessa uppgifter är uppdaterade. Att du är folkbokförd på rätt adress är av stor betydelse, med tanke på att det påverkar hur mycket skatt du ska betala, liksom din rätt till olika förmåner och bidrag, såsom bostads- och barnbidrag.

Vill du läsa mer om andra viktiga teman kring flyttar? Läs om hur du kan flytta billigare med hjälp av rutavdraget eller ta en titt på vår stora guide om att köpa flyttkartonger.

Flyttanmälan (adressändring) i ett nötskal:

 • Flyttanmälan görs elektroniskt hos Skatteverket. Alternativt kan du skriva ut Skatteverkets flyttanmälansblankett och skicka den per post eller besöka ett servicekontor för att fylla i blanketten.
 • Om du väljer den elektroniska vägen sker registreringen snabbare, i regel samma dag. Per post kan det däremot behövas några arbetsdagar.
 • Anmälan är kostnadsfri och ska göras senast en vecka efter flyttdatum.
 • Om du anmäler i tid gäller din nya adress från och med din inflyttningsdag, om du överskrider tidsgränsen gäller adressen från och med anmälningsdagen.
 • Dina nya adressuppgifter förmedlas härifrån vidare till vissa centrala myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, Migrationsverket och Centrala studiestödsnämnden.
 • Därtill får många företag, såsom större banker och försäkringsbolag dina nya uppgifter. Se ändå till att själv kontakta företag, organisationer och privatpersoner, för att meddela dem om din adressändring.

När ska flyttanmälan göras?

Flyttanmälan ska göras senast en vecka efter flytten och det hela är avgiftsfritt. Gör du anmälan inom den här tidsperioden gäller din nya adress från dagen du flyttade in. Överskrider du tidsgränsen i fråga gäller den nya adressen från och med anmälningsdagen.

Vad gäller vid dubbel bosättning

Enligt svensk lag ska du vara folkbokförd där du bor - men vad innebär det i praktiken? Där du bor är den plats på vilken du spenderar din dygnsvila, där du sover. Därför kan du inte vara folkbokförd vid en postbox eller liknande. Om du har dubbel bosättning, exempelvis spenderar arbetsveckan i Stockholm men bor på helgerna i Göteborg, gör Skatteverket sin bedömning utifrån din livssituation.

Följande faktorer beaktas i bedömningen:

 • Om du bor tillsammans med en familjemedlem i någondera bostad.
 • Var din arbets- eller studieplats finns.
 • Bostädernas storlek och standard.
 • Längden på vistelsen i vardera lägenhet.

Det som däremot inte spelar någon roll är din boendeform, om du exempelvis är hyresgäst eller inneboende. Det avgörande är att du faktiskt bor på just den plats du uppgett. Som resultat av en skilsmässa bor barn i praktiken ofta på två adresser, och då ska de vara folkbokförda hos den vårdnadshavare man kommit överens om. Saknas en överenskommelse gäller den bostad där barnen tillbringar flest nätter. Mer information kring ämnet hittar du i våra artiklar om att flytta isär och att flytta med delad vårdnad.

Flyttanmälan för barn och studerande

Om du har barn under 18 år kan du sköta deras flyttanmälan. Har ditt barn redan fyllt 16 har hen ändå möjlighet att sköta saken själv om hen önskar. Om barnet är under denna ålder och har två vårdnadshavare är regeln den att en underteckning krävs från båda parter. Har endast den ena parten skrivit under skickas en förfrågan kring detta till den andra. Är du student och bor på en ny studieort är det denna du bör vara folkbokförd på, medan personer som flyttar för att läsa på en grundskola eller gymnasium ska vara bokförda hos sina föräldrar.

När behöver jag inte göra flyttanmälan?

Att göra flyttanmälan är inte nödvändigt om du bor tillfälligt på ny adress och ska flytta tillbaka till den gamla. Med tillfälligt avses mindre än ett år. Om du bor på den tillfälliga adressen i minst sex månader ska du ändå göra en tillfällig adressändring. I det här fallet meddelar du Skatteverket din nya adress som särskild postadress. Också här gäller de alternativ som beskrivits ovan: elektronisk anmälan, via blankett eller genom att besöka ett servicekontor.

Eftersändning av post och tillfällig adressändring

Även om Skatteverket förmedlar dina uppgifter till flertalet myndigheter kan det löna sig att beställa eftersändning av din post, för att se till att dina brev hittar rätt.

Du måste inte ändra din folkbokföringsadress om du bor tillfälligt på en ny adress och har som avsikt att flytta tillbaka till den gamla. Med kortare tid avses ungefär mindre än ett år. Är din plan att bo längre än så är ett byte nödvändigt. Det du kan göra att är att göra en temporär adressändring och meddela Skatteverket om din nya adress som särskild postadress. På det här sättet försäkrar du dig om att få viktig post skickad till dig, men det handlar inte om en officiell flyttanmälan.

Flyttanmälan i korthet

Kom ihåg följande när du gör flyttanmälan:

 • Gör anmälan senast en vecka efter flyttdagen.
 • Flyttanmälan görs kostnadsfritt hos Skatteverket, antingen elektroniskt eller per blankett
 • Din folkbokföringsadress påverkar din skattesats, möjliga förmåner och bidrag samt var du ska rösta.
 • Genom flyttanmälan får olika myndigheter dina nya adressuppgifter, men glöm inte att själv meddela organisationer, föreningar och privatpersoner om din flytt.

Fler viktiga steg i samband med en flytt hittar du i vår praktiska checklista för flytt inom landet. Går ditt flyttlass utomlands?

18 personer som bokar just nu

Planera din flytt på bara några minuter

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen

 • FlexMove är det smartare och mer miljömedvetna alternativet för din flytt. Ta del av priser som är rabatterade upp till 38%
 • Vi samordnar och planerar hela din flytt
 • Miljövänlig flytt med Movinga - Vi planterar träd när du flyttar

18 personer som bokar just nu

Säker Service

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen