Home

Hyreshöjning 2018: allt du behöver veta som hyresgäst


Varje år förhandlar Hyresgästföreningen med representanter för privata hyresvärdar och allmännyttiga bostadsbolag om hyreshöjningar. Förhandlingarna inleds vanligen med att hyresvärdarna ställer fram sina krav på hyreshöjningar, varefter Hyresgästföreningen ger sitt motbud.

Hyreshöjningen 2018 blev i genomsnitt strax under en procent, vilket är mer än under fjolåret. Under 2018 höjer de kommunala bolagen hyrorna i genomsnitt med 0,88 procent, medan de privata hyresvärdarna gör det med 0,98 procent. År 2018:s förhandlingar beskrivs av Hyresgästföreningen som rekordsnabba och tvisterna var relativt få. Hyreshöjningen 2017 låg i genomsnitt på 0,68 procent.

År 2018:s förhandlingar beskrivs av Hyresgästföreningen som rekordsnabba och tvisterna var relativt få. Ibland händer det sig att förhandlingarna låser sig eller strandar. Parten som strandar kan välja att vända sig till hyresnämnden som fattar beslut om den nya hyran, alternativt kan parterna vända sig till Hyresmarknadskommittén.

Hyreshöjning av privat hyresvärd

Hyresförhandlingar kan se på olika sätt: anting kollektivt eller direkt mellan hyresvärd och hyresgäst. För de hyresgäster som vill ha kollektiva förhandlingar finns den ovan beskrivna Hyresgästföreningen, som förhandlar för cirka 90 procent av alla landets hyresgäster. I praktiken betyder detta 1,5 miljoner hyresbostäder och 3,5 miljoner hyresgäster.

Vid individuella förhandlingar kan parterna komma överens om hyran hur de vill och de har båda möjlighet att pröva hyresvillkoren. Detta kan ändå inte ske retroaktivt. Hyresvärden kan inte heller ändra på avtalsvillkor i ett tidsbestämt kontrakt innan avtalstiden utgått.

Standardhöjande åtgärder kan höja din hyra

Ett sätt på vilket en privat hyresvärd kan höja hyran är att kräva standardhöjande åtgärder i lägenheten, exempel installerande av diskmaskin eller inglasning av balkong som kan höja lägenhetens bruksvärde. Innan åtgärderna påbörjas måste hyresvärden få hyresgästens godkännande för dessa. I det fall att hyresgästen säger nej kan hyresvärden ansöka om rätt hos hyresnämnden. åtgärderna ändå vidtas, men hyran får inte höjas på grund av åtgärderna förrän 5 år senare.

Vad som standardhöjande åtgärderna innefattar är inte helt entydigt. Följande står ändå klart: om något som redan finns i lägenheten byts ut ska detta ske kostnadsfritt för hyresgästens del, exempelvis om en toalett går sönder. Däremot kan exempelvis en hyreshöjning bli aktuell vid renovering av badrum, om exempelvis våtrumstapeten byts ut mot kakel och detta innebär en höjning av lägenhetens standard och därigenom bruksvärde. Inte sällan aktualiseras hyreshöjningar vid stambyten, eftersom de ger fastighetsbolag möjlighet att förverkliga standardhöjande åtgärder som kanske inte skulle ha gjorts annars.

Retroaktiv hyreshöjning inte möjlig

En hyresvärd har inte rätt att göra en retroaktiv hyreshöjning. Om hyresvärden planerar att höja hyran måste hen meddela hyresgästen skriftligen om detta. Hyresgästen har då möjlighet att ta ställning till höjningen och göra invändningar inom en begränsad tid. Om invändningar görs prövar hyresnämnden ärendet. Hyresgästen kan även vända sig till nämnden om hen misstänker att den aktuella hyran är oskälig.

Hyreslagen slår fast att en hyra ska vara skälig. Det finns ingen exakt gräns för vad en skälig hyreshöjning per år är, utan hyresnämnden fattar sitt beslut utifrån en skälighetsbedömning där man jämför med andra lägenheter. Hyresnämnden kan komma fram till att det inte handlar om skälig hyra om hyran är betydligt högre än den är för lägenheter som till bruksvärdet är likvärdiga. En hyresvärd som tagit oskälig hyra kan bli återbetalningsskyldig och tvingas betala tillbaka skillnaden mellan den skäliga hyran och den hyra man krävt.

Fakta om hyreshöjning

  • Skälig hyra: styr hur hög hyra hyresvärden får kräva. Reglerna skiljer sig mellan hyresrätt och bostadsrätt och första- eller andrahandsuthyrning. Läs mer om förstahandsuthyrning i vår artikel.
  • Om det visar sig att hyran varit oskälig kan hyresvärden bli återbetalningsskydlig.
  • Hyresgästföreningen: har som lagstadgat uppdrag att förhandla hyror åt alla hyresgäster som vill ha kollektiva förhandlingar. Målet är rimliga hyror i förhållande till hushållens inkomster. Hyrorna ska inte öka mer än andra priser i samhället.
  • Den högsta hyreshöjningen under de senaste åren skedde mellan 2008 och 2009, då hyrorna höjdes med 3,3 procent i genomsnitt. Enligt Hyresgästföreningen har hyrorna ökat avsevärt mer än inflationen sedan år 2000.
  • Enligt Boverkets statistik är personer i hyresfastigheter som renoveras 1,8 gånger så troliga att flytta jämfört med individer i hyresfastigheter som inte renoveras.

I vår blogg hittar du fler artiklar om flyttrelaterade ämnen och boende. Läs mer om vad som ska finnas med i ditt hyreskontrakt eller bekanta dig med detaljerna för bostadsbidraget. Missa inte heller vår artikel om hur du säger upp ditt hyreskontrakt. Är du ute efter mer information om att flytta med oss ska du vända dig till vår hemsida.

35 personer som bokar just nu

Planera din flytt på bara några minuter

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen

  • FlexMove är det smartare och mer miljömedvetna alternativet för din flytt. Ta del av priser som är rabatterade upp till 38%
  • Vi samordnar och planerar hela din flytt
  • Miljövänlig flytt med Movinga - Vi planterar träd när du flyttar

35 personer som bokar just nu

Säker Service

Den här offerten är inte bindande och är helt gratis, du kan justera eller omboka din flytt upp till 14 dagar innan flyttdagen